Dieven zijn gek op brommers!

Het diefstalrisico is groot, dus een allrisk-dekking is best wel slim.


Eén op de 200 brommers en scooters wordt gestolen. Wij raden u daarom aan om niet alleen een WA-dekking te nemen. Wij weten precies waar u op moet letten, zodat u onbezorgd kunt rijden én parkeren. Wij adviseren u ook over de beste preventiemaatregelen en manier om diefstal te voorkomen.

Onderstaand een overzicht van de verschillen in dekkingen:

Dekkingsmogelijkheden

  • WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
  • WA & Diefstal en brand
  • WA & Diefstal en brand en aanrijding
  • aanvullende dekkingen

Altijd een dekking die bij u past!

Wilt u uw bromfiets alleen WA verzekeren, of toch liever met diefstal of All Risk? Wij hebben altijd de gewenste verzekering voor u.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons of loop binnen bij ons kantoor. Wij adviseren u graag en helpen u met het kiezen van uw verzekering.

Algemene informatie over deze verzekering


Ook op de brommer bent u een volwaardige deelnemer aan het verkeer, dus ook daar kunnen anderen tegenaan rijden. Of u veroorzaakt schade met uw brommer bij iemand anders. Bij een brommer- of scooterverzekering moet u zich minimaal verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).

Daar kunt u zich bij MR Hypotheekadvies | Financieel Zeker gelukkig goedkoop voor verzekeren. Wij gaan voor u op zoek naar de verzekering die het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een bromfietsverzekering

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, snorfiets, brommobiel of fiets met hulpmotor veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw bromfiets schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorvoertuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Keuze: pechhulp

Met de Pechhulpdekking bent u verzekerd van hulp bij mechanische pech. Deze dekking wordt bij veel verzekeraars uitgevoerd door de ANWB.

Keuze: schade aan uw bromfiets

Bij de dekking Aanrijding is schade aan uw bromfiets verzekerd. Daarnaast zijn uw helm en kleding, tot een maximum van € 350,- verzekerd als uw bromfiets bij de schadeoorzaak betrokken is.

Keuze: diefstal of total loss

Bij dekking Diefstal vergoeden verzekeraars bij een bromfiets, snorfiets, brommobiel als u 1e eigenaar bent:

  • de aanschafwaarde, als de bromfiets niet ouder is dan 12 maanden
  • het verzekerd bedrag, als de bromfiets ouder is dan 12 maanden

Beide vergoedingen worden vanaf de leeftijd van 13 maanden verminderd met 1,8% per maand. Dagwaarde bij niet 1e eigenaar.

Bij de fiets met hulpmotor vergoeden verzekeraars de aanschafwaarde als u de 1e eigenaar bent en de fiets met hulpmotor nog geen 36 maanden oud is. U krijgt de dagwaarde als u niet de 1e eigenaar bent.

Keuze: schade door brand en natuur

Bij de dekking Diefstal vergoeden verzekeraars schade door hagel, storm, maar dan alleen door rondvliegende of vallende voorwerpen, en natuurgeweld (zoals een lawine en overstroming). Ook vergoeden verzekeraars schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.

Keuze: Pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp mee verzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van uw bromfiets.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in het geval van een ongeluk de schade (voertuigschade, letselschade en bijkomende kosten en schade door ongeluk) verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Ongevallenverzekering voor opzittenden

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn:

  • Bij overlijden € 3.000,-
  • Bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,-.
Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij schade door opzet, roekeloos gedrag, door het rijden zonder geldig rijbewijs of bromfietscertificaat, of (een poging tot) fraude. Maar ook als u het voertuig hebt opgevoerd of deelneemt aan wedstrijden, snelheidsritten en wanneer u onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen. Ook keren verzekeraars niet uit: bij schade door het tanken van verkeerde brandstof, als u langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland bent, bij slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.

Dief­stal

Bij dekking Diefstal is diefstal niet verzekerd van een bromfiets, snorfiets of fiets met hulpmotor als het standaard slot en een aanvullend slot niet gebruikt zijn. Standaard slot: een slot dat door de fabrikant is gemonteerd.

Aanvullend slot: is een ART goedgekeurd slot bij: - Bromfiets en snorfiets van categorie 3 of hoger. - Fiets met hulpmotor van categorie 2 of hoger.

Andere bestuurder

Rijdt er iemand anders op uw bromfiets e.d., die jonger is dan 25 jaar? En staat hij niet als regelmatige bestuurder op het polisblad? Dan is de schade niet verzekerd.

Let op

Premies voor bromfietsverzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 0654955967

Eigen risico

Bij de dekking Aansprakelijkheid is geen eigen risico van toepassing. Bij de dekkingen Diefstal en Aanrijding bedraagt het eigen risico per schadegebeurtenis  € 125,-. Hebt u een fiets met hulpmotor? Dan hebt u een eigen risico van € 20,- per schadegebeurtenis. Bij een brommobiel is het eigen risico € 300,-.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan MR Hypotheekadvies | Financieel Zeker. Stuur een e-mail naar maikelros@financieel-zeker.nl. Of bel met 0654955967!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

Vraag bij MR Hypotheekadvies | Financieel Zeker om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!